preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Korisni linkovi
Hrabri telefon

Vijesti

O završnom ispitu i temama za završni rad


  O završnom ispitu

 Teme za završni rad

 

 


 

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ul. kralja S. Tomaševića 21

VELIKA GORICA

 

U Velikoj Gorici,  15. listopada 2009.

 

 

 

U skladu s Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada Školski odbor Ekonomske  škole Velika Gorica na prijedlog ravnatelja škole Žarka Bešića donosi

 

 

 

Vremenik izradbe i obrane završnog rada

za šk. god. 2009./10.

 

 

·        Škola je dužna  do 15. listopada 2009. g. učenike završnih razreda upoznati sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada.

·        Teme za završni rad učenici biraju do 31. listopada 2009. g.

·        Učenici su dužni prijaviti obranu završnog rada:

-         do 01. travnja 2010. g. – za ljetni rok

-         do 10. srpnja 2010. g. – za jesenski rok šk. god. 2009./10.

·        Pisani dio Izradbe završnog rada učenici su dužni predati u urudžbeni zapisnik škole najkasnije do petka, 28. svibnja 2010. g.

·        Obrana završnog rada održat će se od srijede, 09. lipnja 2010. g. do utorka, 15. lipnja 2010. g.

·        Svečano uručivanje svjedodžbi o završnom radu bit će u četvrtak, 24. lipnja 2010. g.

 

Ovaj Vremenik je sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Ekonomske škole Velika Gorica za šk. god. 2009./10.

 

  

 

                                                                             Predsjednik Školskog odbora

 

                                                                                    Snježana Starčević, prof.

 

 


 

 

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

Velika Gorica, 20. listopada 2009.

 

OBAVIJEST UČENICIMA ZAVRŠNIH RAZREDA

 

TEME ZA ZAVRŠNI RAD

PROGRAM EKONOMIST

 

Ravnatelj Škole u suradnji s nastavnicima struke – nositeljima tema, a na prijedlog Stručnih vijeća škole donio je 20. listopada 2009. odluku o temama za završni rad u šk. god. 2009./10.

 

Učenici teme za završni rad biraju najkasnije do 31. listopada 2009. g.

 

NOVČARSTVO

Mentor: prof. Jožica Balažić

 

 1. Razvoj novca u hrvatskim krajevima
 2. Novčarski sporazumi Europske unije
 3. Pasivni bankarski poslovi
 4. Aktivni bankarski poslovi
 5. Najpoznatije svjetske burze vrijednosnih papira
 6. Međunarodni monetarni fond
 7. Novčarski sustav RH

 

POSLOVNE KOMUNIKACIJE

Mentor: prof. Jožica Balažić

 

 1. Pisane komunikacije u komercijalnom poslovanju (faza inicijative i sklapanja prodajnog posla)
 2. Pisane komunikacije u komercijalnom poslovanju (faza realizacije prodajnog posla i teškoća u razvoju prodajnog posla)
 3. Osnove uspješne prezentacije
 4. Uredski bonton

 

GOSPODARSTVO

Mentori: prof. Katica Perić,prof. Gordana Svekrić, prof. Jožica Balažić

 

 1. Povijest ekonomske misli – Klasična škola
 2. Državni intervencionizam – J.M.Keynes
 3. Gospodarski rast i razvoj
 4. Radni resursi gospodarstva
 5. Inflacija i stabilizacijska politika
 6. Makroekonomski pokazatelji hrvatskog gospodarstva od 2000. do 2008. godine
 7. Najčešći pojavni oblici makroekonomske neravnoteže – nazaposlenost
 8. Međunarodna eknomija
 9. Monetarna politika RH
 10. Fiskalna politika RH
 11.  Temeljni gospodarski problemi
 12. Tržišne strukture
 13. Bruto nacionalni proizvod
 14. Katolički socijalni nauk
 15. Demografska kretanja i gospodarstvo
 16. Merkantilizam – B. Kotruljić
 17. Održivi razvoj
 18. Ponuda, potražnja i tržište proizvoda
 19. Rast, razvoj i globalna ekonomija
 20. Tržište činitelja proizvodnje

 

PODUZETNIŠTVO

Mentor: prof. Jadranka Bernik

              prof. Katica Perić

 

 1. Poduzetnički pothvat – od ideje do realizacije (primjer iz prakse)
 2. Etika u poslovanju (primjer)
 3. Organizacija – ustroj i prilagodba (primjer)
 4. Poduzeće i njegovo okružje – društvena odgovornost poduzeća/poduzetnika
 5. Financiranje poduzetničkog pothvata
 6. Raščlamba i nadzor poslovanja
 7. Menadžment ljudskih potencijala – komuniciranje
 8. Menadžment ljudskih potencijala – upravljanje i vođenje
 9. Menadžment ljudskih potencijala – motiviranje
 10. Menadžment ljudskih potencijala – pribavljanje zaposlenika
 11. Društvena potpora razvoju malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj
 12. Nematerijalna ulaganja  - koncesija
 13. Nematerijalna ulaganja – franšiza
 14. Nematerijalna ulaganja – lizing
 15. Nematerijalna ulaganja – zaštitni znak
 16. Žene menadžeri
 17. Žene poduzetnici
 18. Poduzetnik i ekologija
 19. Karakteristike poduzentika
 20. Oblici organiziranja poduzetničkog pothvata – trgovačka društva
 21. Oblici organiziranja poduzetničkog pothvata - obrt
 22. Uloga malih poduzetnika u Hrvatskom gospodarstvu
 23. Etika u djelu Benka Kotruljevića
 24. Životni ciklus poduzeća
 25. Poslovna funkcija u velikim organizacijama

 

GEOGRAFIJA

Mentor: prof. Marica Špoljar

 

 1. Gospodarska i politička povezanost Hrvatske s Europom i svijetom
 2. Gospodarske integracije u Europi
 3. Prostorni raspored poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj
 4. Prirodna osnova Hrvatske kao faktor gospodarskog razvoja
 5. Prirodno privlačni i društveno aktraktivni faktori kao činioci razvoja turizma u Hrvatskoj
 6. Turizam Istre
 7. Turizam Kvarnera
 8. Turizam Dalmacije
 9. Kontinentalni turizam Hrvatske
 10. Kamping turizam u Hrvatskoj
 11. Zimski turizam u Europi i Hrvatskoj
 12. Šume i šumarstvo u Hrvatskoj
 13. Litoralizacija – Koncentracija aktivnosti na obali Jadranskog mora
 14. Važnost voda na kopnu za život ljudi i gospodarski razvitak Hrvatske
 15. Tradicija i značenje Hrvatskog pomorstva
 16. Kopneni promet Hrvatske
 17. Ruralni turizam Hrvatske
 18. Razvijeni Sjever i nerazvijeni Jug
 19. Rijeka – najveća luka Hrvatske i Europskog zaleđa
 20. Sirovinske i energetske mogućnosti Hrvatske
 21. Industrija Hrvatske u prestrukturiranju
 22. Hrvatska u međunarodnoj trgovini

 

DIONIČARSKO GOSPODARSTVO

Mentor: prof. Nada Mohar

 

 1. Poslovanje na burzama vrijednosnih papira
 2. Pojam i značajke dioničkog društva
 3. Slomovi na burzama vrijednosnih papira
 4. Tržište kapitala u Republici Hrvatskoj
 5. Vrijednosni papiri

 

STATISTIKA

Mentor: prof. Višnja Stepanić

 

 1. Statistička analiza podataka dobivenih na praksi o određenom poduzeću (npr. zaposleni, proizvodnja, izvoz, plaće…)
 2. Statistička analiza kretanja broja zaposlenih u RH
 3. Plaće po stručnoj spremi i djelatnosti
 4. Radno i uzdržavano stanovništvo RH
 5. Kretanje proizvodnje u RH od 2000. do 2006.

 

GOSPODARSKO PRAVO

Mentor: prof. Draženka Ćaćić

 

 1. Posjed
 2. Prednosti i nedostaci obrta i društva s ograničenom odgovornošću
 3. Ugovori o prijenosu stvari
 4. Vlasništvo
 5. Kupoprodajni ugovor
 6. Ugovor o kreditu i zajmu
 7. Ugovori
 8. Javno trgovačko društvo
 9. Pravne norme
 10. Sredstva za pojačanje ugovora


 

 

KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM

Mentor: prof. Jelica Kelava

               prof. Višnja Stepanić

                   prof. Đurđa Čađenović

 

 1. Popis imovine i obveza
 2. Novčano poslovanje
 3. Kratkoročna i dugoročna potraživanja
 4. Analitičko knjigovodstvo kupaca
 5. Vrijednosni papiri
 6. Zalihe
 7. Dugotrajna materijalna imovina
 8. Dugotrajna nematerijalna imovina
 9. Plaće
 10. Prihodi i rashodi
 11. Porez za dodanu vrijednost
 12. Gotovi proizvodi
 13. Financijski izvještaji
 14. Proizvodnja
 15. Uvoz i  izvoz
 16. Kapital
 17. Trgovačka roba  u prodavaonici
 18. Troškovi poslovanja
 19. Kratkoročne i dugoročne obveze
 20. Bilanca
 21. Račun dobiti i gubitka
 22. Amortizacija dugotrajne imovine
 23. Revalorizacija
 24. Izvještaj o novčanom toku
 25. Analitičko knjigovodstvo dobavljača

 

MARKETING

Mentor: prof. Đurđa Čađenović

 

 1. Kako tržište daje odgovor na osnovna gospodarska pitanja – što, kako, za koga?
 2. Istraživanje tržišta
 3. Globalni marketing
 4. Planiranje i kontrola marketinga
 5. Promocijske aktivnosti u zaštiti ekosistema
 6. Uloga i značenje publiciteta i odnosa s javnošću
 7. Zaštita potrošača
 8. Ponašanje potrošača
 9. Segmentacija i određivanje ciljnog tržišta (za proizvod / uslugu x)
 10. Marketing strategije u različitim fazama životnog ciklusa proizvoda
 11. Utjecaj marketinškog okružja na poslovanje proizvodnog poduzeća X ili uslužen organizacije X
 12. Proces i razvijanje novog proizvoda
 13. Upravljanje kanalima marketinga
 14. Organizacija marketinga
 15. Osnovne funkcije marketinga
 16. Marketing u raznim gospodarskim djelatnostima
 17. Suvremena kretanja u direktnom (izravnom) marketingu
 18. Upravljanje markama proizvoda
 19. Oglašavanje – uloga i značenje, neka etička pitanja
 20. Upravljanje cijenama
 21. ONLINE marketing, uloga i značenje

 

 

VJEŽBENIČKA TVRTKA (VT)

Mentor: prof. Višnja Stepanić

 

 1. Organizacija rada u VT-i na programu VT «Tour - tur» d.o.o. Velika Gorica za 2008./09 i 2009./10. godinu
 2. Sajamsko poslovanje VT-e «Tour-tur» d.o.o. Velika Gorica u razdoblju 2006. – 2009. godine.
 3. Osnivanje i gospodarsko djelovanje VT «Tour-tur» d.o.o. u razdoblju 2004. do 2009.

 

ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE

Mentor: prof. Katica Perić

                   prof. Jadranka Bernik

 

 1. Organizacijska kultura
 2. Sukob i rješenje sukoba u organizaciji
 3. Poslovni sastanak
 4. Savladavanje govornog umijeća
 5. Temelji individualnog ponašanja

 

 

 

 

 

Ravnatelj

Žarko Bešić, prof.

 

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Jasmina Ban   datum: 22. 10. 2009.

Vijesti

O završnom ispitu i temama za završni rad


  O završnom ispitu

 Teme za završni rad

 

 


 

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ul. kralja S. Tomaševića 21

VELIKA GORICA

 

U Velikoj Gorici,  15. listopada 2009.

 

 

 

U skladu s Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada Školski odbor Ekonomske  škole Velika Gorica na prijedlog ravnatelja škole Žarka Bešića donosi

 

 

 

Vremenik izradbe i obrane završnog rada

za šk. god. 2009./10.

 

 

·        Škola je dužna  do 15. listopada 2009. g. učenike završnih razreda upoznati sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada.

·        Teme za završni rad učenici biraju do 31. listopada 2009. g.

·        Učenici su dužni prijaviti obranu završnog rada:

-         do 01. travnja 2010. g. – za ljetni rok

-         do 10. srpnja 2010. g. – za jesenski rok šk. god. 2009./10.

·        Pisani dio Izradbe završnog rada učenici su dužni predati u urudžbeni zapisnik škole najkasnije do petka, 28. svibnja 2010. g.

·        Obrana završnog rada održat će se od srijede, 09. lipnja 2010. g. do utorka, 15. lipnja 2010. g.

·        Svečano uručivanje svjedodžbi o završnom radu bit će u četvrtak, 24. lipnja 2010. g.

 

Ovaj Vremenik je sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Ekonomske škole Velika Gorica za šk. god. 2009./10.

 

  

 

                                                                             Predsjednik Školskog odbora

 

                                                                                    Snježana Starčević, prof.

 

 


 

 

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

Velika Gorica, 20. listopada 2009.

 

OBAVIJEST UČENICIMA ZAVRŠNIH RAZREDA

 

TEME ZA ZAVRŠNI RAD

PROGRAM EKONOMIST

 

Ravnatelj Škole u suradnji s nastavnicima struke – nositeljima tema, a na prijedlog Stručnih vijeća škole donio je 20. listopada 2009. odluku o temama za završni rad u šk. god. 2009./10.

 

Učenici teme za završni rad biraju najkasnije do 31. listopada 2009. g.

 

NOVČARSTVO

Mentor: prof. Jožica Balažić

 

 1. Razvoj novca u hrvatskim krajevima
 2. Novčarski sporazumi Europske unije
 3. Pasivni bankarski poslovi
 4. Aktivni bankarski poslovi
 5. Najpoznatije svjetske burze vrijednosnih papira
 6. Međunarodni monetarni fond
 7. Novčarski sustav RH

 

POSLOVNE KOMUNIKACIJE

Mentor: prof. Jožica Balažić

 

 1. Pisane komunikacije u komercijalnom poslovanju (faza inicijative i sklapanja prodajnog posla)
 2. Pisane komunikacije u komercijalnom poslovanju (faza realizacije prodajnog posla i teškoća u razvoju prodajnog posla)
 3. Osnove uspješne prezentacije
 4. Uredski bonton

 

GOSPODARSTVO

Mentori: prof. Katica Perić,prof. Gordana Svekrić, prof. Jožica Balažić

 

 1. Povijest ekonomske misli – Klasična škola
 2. Državni intervencionizam – J.M.Keynes
 3. Gospodarski rast i razvoj
 4. Radni resursi gospodarstva
 5. Inflacija i stabilizacijska politika
 6. Makroekonomski pokazatelji hrvatskog gospodarstva od 2000. do 2008. godine
 7. Najčešći pojavni oblici makroekonomske neravnoteže – nazaposlenost
 8. Međunarodna eknomija
 9. Monetarna politika RH
 10. Fiskalna politika RH
 11.  Temeljni gospodarski problemi
 12. Tržišne strukture
 13. Bruto nacionalni proizvod
 14. Katolički socijalni nauk
 15. Demografska kretanja i gospodarstvo
 16. Merkantilizam – B. Kotruljić
 17. Održivi razvoj
 18. Ponuda, potražnja i tržište proizvoda
 19. Rast, razvoj i globalna ekonomija
 20. Tržište činitelja proizvodnje

 

PODUZETNIŠTVO

Mentor: prof. Jadranka Bernik

              prof. Katica Perić

 

 1. Poduzetnički pothvat – od ideje do realizacije (primjer iz prakse)
 2. Etika u poslovanju (primjer)
 3. Organizacija – ustroj i prilagodba (primjer)
 4. Poduzeće i njegovo okružje – društvena odgovornost poduzeća/poduzetnika
 5. Financiranje poduzetničkog pothvata
 6. Raščlamba i nadzor poslovanja
 7. Menadžment ljudskih potencijala – komuniciranje
 8. Menadžment ljudskih potencijala – upravljanje i vođenje
 9. Menadžment ljudskih potencijala – motiviranje
 10. Menadžment ljudskih potencijala – pribavljanje zaposlenika
 11. Društvena potpora razvoju malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj
 12. Nematerijalna ulaganja  - koncesija
 13. Nematerijalna ulaganja – franšiza
 14. Nematerijalna ulaganja – lizing
 15. Nematerijalna ulaganja – zaštitni znak
 16. Žene menadžeri
 17. Žene poduzetnici
 18. Poduzetnik i ekologija
 19. Karakteristike poduzentika
 20. Oblici organiziranja poduzetničkog pothvata – trgovačka društva
 21. Oblici organiziranja poduzetničkog pothvata - obrt
 22. Uloga malih poduzetnika u Hrvatskom gospodarstvu
 23. Etika u djelu Benka Kotruljevića
 24. Životni ciklus poduzeća
 25. Poslovna funkcija u velikim organizacijama

 

GEOGRAFIJA

Mentor: prof. Marica Špoljar

 

 1. Gospodarska i politička povezanost Hrvatske s Europom i svijetom
 2. Gospodarske integracije u Europi
 3. Prostorni raspored poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj
 4. Prirodna osnova Hrvatske kao faktor gospodarskog razvoja
 5. Prirodno privlačni i društveno aktraktivni faktori kao činioci razvoja turizma u Hrvatskoj
 6. Turizam Istre
 7. Turizam Kvarnera
 8. Turizam Dalmacije
 9. Kontinentalni turizam Hrvatske
 10. Kamping turizam u Hrvatskoj
 11. Zimski turizam u Europi i Hrvatskoj
 12. Šume i šumarstvo u Hrvatskoj
 13. Litoralizacija – Koncentracija aktivnosti na obali Jadranskog mora
 14. Važnost voda na kopnu za život ljudi i gospodarski razvitak Hrvatske
 15. Tradicija i značenje Hrvatskog pomorstva
 16. Kopneni promet Hrvatske
 17. Ruralni turizam Hrvatske
 18. Razvijeni Sjever i nerazvijeni Jug
 19. Rijeka – najveća luka Hrvatske i Europskog zaleđa
 20. Sirovinske i energetske mogućnosti Hrvatske
 21. Industrija Hrvatske u prestrukturiranju
 22. Hrvatska u međunarodnoj trgovini

 

DIONIČARSKO GOSPODARSTVO

Mentor: prof. Nada Mohar

 

 1. Poslovanje na burzama vrijednosnih papira
 2. Pojam i značajke dioničkog društva
 3. Slomovi na burzama vrijednosnih papira
 4. Tržište kapitala u Republici Hrvatskoj
 5. Vrijednosni papiri

 

STATISTIKA

Mentor: prof. Višnja Stepanić

 

 1. Statistička analiza podataka dobivenih na praksi o određenom poduzeću (npr. zaposleni, proizvodnja, izvoz, plaće…)
 2. Statistička analiza kretanja broja zaposlenih u RH
 3. Plaće po stručnoj spremi i djelatnosti
 4. Radno i uzdržavano stanovništvo RH
 5. Kretanje proizvodnje u RH od 2000. do 2006.

 

GOSPODARSKO PRAVO

Mentor: prof. Draženka Ćaćić

 

 1. Posjed
 2. Prednosti i nedostaci obrta i društva s ograničenom odgovornošću
 3. Ugovori o prijenosu stvari
 4. Vlasništvo
 5. Kupoprodajni ugovor
 6. Ugovor o kreditu i zajmu
 7. Ugovori
 8. Javno trgovačko društvo
 9. Pravne norme
 10. Sredstva za pojačanje ugovora


 

 

KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM

Mentor: prof. Jelica Kelava

               prof. Višnja Stepanić

                   prof. Đurđa Čađenović

 

 1. Popis imovine i obveza
 2. Novčano poslovanje
 3. Kratkoročna i dugoročna potraživanja
 4. Analitičko knjigovodstvo kupaca
 5. Vrijednosni papiri
 6. Zalihe
 7. Dugotrajna materijalna imovina
 8. Dugotrajna nematerijalna imovina
 9. Plaće
 10. Prihodi i rashodi
 11. Porez za dodanu vrijednost
 12. Gotovi proizvodi
 13. Financijski izvještaji
 14. Proizvodnja
 15. Uvoz i  izvoz
 16. Kapital
 17. Trgovačka roba  u prodavaonici
 18. Troškovi poslovanja
 19. Kratkoročne i dugoročne obveze
 20. Bilanca
 21. Račun dobiti i gubitka
 22. Amortizacija dugotrajne imovine
 23. Revalorizacija
 24. Izvještaj o novčanom toku
 25. Analitičko knjigovodstvo dobavljača

 

MARKETING

Mentor: prof. Đurđa Čađenović

 

 1. Kako tržište daje odgovor na osnovna gospodarska pitanja – što, kako, za koga?
 2. Istraživanje tržišta
 3. Globalni marketing
 4. Planiranje i kontrola marketinga
 5. Promocijske aktivnosti u zaštiti ekosistema
 6. Uloga i značenje publiciteta i odnosa s javnošću
 7. Zaštita potrošača
 8. Ponašanje potrošača
 9. Segmentacija i određivanje ciljnog tržišta (za proizvod / uslugu x)
 10. Marketing strategije u različitim fazama životnog ciklusa proizvoda
 11. Utjecaj marketinškog okružja na poslovanje proizvodnog poduzeća X ili uslužen organizacije X
 12. Proces i razvijanje novog proizvoda
 13. Upravljanje kanalima marketinga
 14. Organizacija marketinga
 15. Osnovne funkcije marketinga
 16. Marketing u raznim gospodarskim djelatnostima
 17. Suvremena kretanja u direktnom (izravnom) marketingu
 18. Upravljanje markama proizvoda
 19. Oglašavanje – uloga i značenje, neka etička pitanja
 20. Upravljanje cijenama
 21. ONLINE marketing, uloga i značenje

 

 

VJEŽBENIČKA TVRTKA (VT)

Mentor: prof. Višnja Stepanić

 

 1. Organizacija rada u VT-i na programu VT «Tour - tur» d.o.o. Velika Gorica za 2008./09 i 2009./10. godinu
 2. Sajamsko poslovanje VT-e «Tour-tur» d.o.o. Velika Gorica u razdoblju 2006. – 2009. godine.
 3. Osnivanje i gospodarsko djelovanje VT «Tour-tur» d.o.o. u razdoblju 2004. do 2009.

 

ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE

Mentor: prof. Katica Perić

                   prof. Jadranka Bernik

 

 1. Organizacijska kultura
 2. Sukob i rješenje sukoba u organizaciji
 3. Poslovni sastanak
 4. Savladavanje govornog umijeća
 5. Temelji individualnog ponašanja

 

 

 

 

 

Ravnatelj

Žarko Bešić, prof.

 

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Jasmina Ban   datum: 22. 10. 2009.

Tražilica

Kalendar
« Svibanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča

Sigurnost

E-dnevnik

CODE


Brojač posjeta
Ispis statistike od 11. 12. 2015.

Ukupno: 121516

Hrabri telefon
Hrabri telefon


Sigurnost


Korisni linkovi
Učenički servis


Anketa
Crno ili bijelo?
Forum

Korisni linkovi
Dnevni tisak


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju