preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Korisni linkovi
Hrabri telefon

Vijesti

OBAVIJEST UČENICIMA ZAVRŠNIH RAZREDA TEME ZA ZAVRŠNI RAD PROGRAM EKONOMIST

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

Velika Gorica, 19. listopada 2018.

 

OBAVIJEST UČENICIMA ZAVRŠNIH RAZREDA

TEME ZA ZAVRŠNI RAD

PROGRAM EKONOMIST

 

Ravnateljica Škole u suradnji s nastavnicima struke – nositeljima tema, a na prijedlog Stručnih vijeća škole donijela je  19. listopada 2018. odluku o temama za završni rad u šk. god. 2018./19.

Učenici teme za završni rad biraju najkasnije do 31. listopada 2018. g.


 

POSLOVNE KOMUNIKACIJE

Mentor: Jožica Balažić, prof.

                Jadranka Ćejić, prof.

1. Komunikacija, modeli komuniciranja i vrste komunikacije

2. Poslovna komunikacija

3. Pisana poslovna komunikacija

PODUZETNIŠTVO

Mentor: Ivan Mohar, Marija Mohar, prof.

       

 1. Životni ciklus poduzetničke organizacije
 2. Ulaganje u poduzetnički pothvat
 3. Financiranje poduzetničkog poslovanja
 4. Poslovno planiranje
 5. Upravljanje ljudskim potencijalima

Mentor: Marija Mohar

1. Obrazovanje za poduzetništvo

2. Državne potpore poduzetnicima u RH 2010. – 2017.

3. Žensko poduzetništvo u RH i EU

4. Franšizing kao tuđi izvor ulaganja

5. Financiranje poslovanja kreditiranjem

6. Poslovni plan

7. Menadžerske razine i stilovi vođenja

8. Osobni razvoj i karijera

9. Motivacija i kompenzacije 

KOMUNIKACIJSKO - PREZENTACIJSKE VJEŠTINE

Mentor:  Ivana Jerleković, prof.

1. Usmena komunikacija u poslovanju

2. Neverbalna komunikacija

3. Prezentacije i prezentiranje

4. Kulturološke razlike u poslovnoj komunikaciji

5. Poslovni bonton

6. Tema po izboru učenika

STATISTIKA

Mentor: Višnja Stepanić, prof.

 1. Statistički prikaz noćenja turističke sezone na Jadranu od 2010.-2015.g
 2. Statistički prikaz ostale turističke ponude u RH od 2010. – 2015.g
 3. Statistički prikaz zaposlenosti u RH 2010.-2015.g.
 4. Različito grafičko prikazivanje i analiza  odabrane statističke pojave u  RH

 

RAČUNOVODSTVO

Mentori: Višnja Stepanić, prof., Đ. Čađenović, prof.

 1. Računovodstveni instrumenti / knjigovodstvene isprave, konta i poslovne knjige
 2. Formalni okviri računovodstva – MRS, HSFI, ZOR , ostali zakoni i propisi
 3. Ekonomske kategorije i međusobno djelovanje u poslovnom procesu
 4. Dugotrajna imovina poduzetnika
 5. Kapital poduzetnika
 6. Popis imovine i obveza poduzetnika ( inventura )
 7. Prihodi, rashodi i poslovni rezultat
 8. Blagajničko  poslovanje poduzetnika
 9. Porez na dodanu vrijednost
 10. Kupci i poslovno okruženje
 11. Dobavljači i poslovno okruženje
 12. Novčana i financijska imovina poduzetnika
 13. Evidencija zaliha kratkotrajne imovine
 14. Proizvodnja i prodaja gotovih proizvoda
 15. Troškovi zaposlenih
 16. Troškovi poslovanja poduzetnika
 17. Evidencija nabave i prodaje trgovačke robe
 18. Kalkulacije u proizvodnoj i trgovačkoj djelatnosti
 19. Evidencija vanjskotrgovinskog poslovanja /izvoz, Uvoz/
 20. Amortizacija, revalorizacija i očuvanje supstancije poduzetnika
 21. Temeljna financijska izvješća poduzetnika
 22. Gospodarske bilance ( vrste, ciljevi, praktična primjena )
 23. Računovodstvo fizičkih osoba/obrtnika  ( obveznici poreza na dohodak )
 24. Računovodstvo pravnih osoba ( obveznici poreza na dobit )

OBITELJSKI POSAO

Mentor:  Igor Skupnjak, prof.

 1. Karakteristike obiteljskog posla
 2. Prednosti i izazovi obiteljskog posla
 3. Upravljanje obiteljskim proračunom
 4. Uspješni obiteljski poslovi
 5. Tema po izboru učenika

MARKETING

Mentor: prof. Đurđa Čađenović,

1. Istraživanje tržišta proizvoda/usluge x

2. Globalni marketing

3. Planiranje i kontrola marketinga

4. Promocijske aktivnosti u zaštiti ekosustava

5. Holistički marketing

6. Zaštita potrošača

7. Ponašanje potrošača

8. Segmentacija i određivanje ciljnog tržišta (za proizvod / uslugu x)

9. Marketing strategije u različitim fazama životnog ciklusa proizvoda x ili usluge

10. Utjecaj marketinškog okruženja na poslovanje proizvodnog poduzeća x ili uslužne  organizacije x

11. Proces i razvijanje novog proizvoda/usluge x

12. Upravljanje kanalima marketinga

13. Razvijanje strategija i program određivanja cijena

14. Oglašavanje i neka etička pitanja

15. Utjecaj marketinškog okružja na poslovanje proizvodnog poduzeća x

16. Marketing u turizmu

17. Suvremena kretanja u direktnom (izravnom) marketingu

18. Online marketing

19. Upravljanje markama proizvoda

20. Politika proizvoda i dizajna

21. Marketing usluga

22. Marketing u trgovini na malo (globalno i u RH)

23. Marketing neprofitnih organizacija

VJEŽBENIČKA TVRTKA

Mentor: Jadranka Ćejić, prof., Marin Čuljak, prof. Marija Mohar, Ivan Mohar,prof. Đurđa Čađenović, prof. Ana Likević, prof.

 1. Poslovanje vježbeničke tvrtke
 2. Komunikacija u vježbeničkoj tvrtki
 3. Sajam vježbeničkih tvrtki
 4. Zapošljavanje u vježbeničkoj tvrtki
 5. Izrada završnih izvještaja vježbeničkih tvrtki

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Mentor: Jelica Kelava, prof.

 1. Financijski izvještaji na primjeru „XY“ d.d. ili „XY“ d.o.o.
 2. Analiza financijskih izvještaja pomoću  skupine pokazatelja  na primjeru ...
 3. Horizontalna analiza financijskih izvještaja na primjeru ...
 4. Vertikalna analiza financijskih izvještaja na primjeru ...

RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Mentor: Višnja Stepanić, prof. , Marin Čuljak, prof., Jelica Kelava, prof.

1.  Pojam,  mjesto, uloga i vrste neprofitnih organizacija u Republici Hrvatskoj

2.  Financijski plan neprofitnih organizacija

3.  Financijsko izvještavanje u računovodstvu neprofitnih organizacija

4.  Evidencija poslovnih promjena  na računovodstvenim kategorijama u neprofitnim organizacijama

OSNOVE EKONOMIJE

Mentor: Marija Mohar, prof.

 1. Povijest ekonomske misli
 2. Tržište i njegove zakonitosti
 3. Bruto nacionalni proizvod Hrvatske
 4. Ciljevi, politike i instrumenti makroekonomije
 5. Monetarna politika RH
 6. Fiskalna politika RH
 7. Vanjskotrgovinska politika RH
 8. Državni proračun Hrvatske i EU
 9. Inflacija
 10. Gospodarski rast i razvoj – trendovi razvoja u svjetskim gospodarstvima od 2015.-2020.
 11. Nezaposlenost u Hrvatskoj od 2010.-2018.
 12. Inflacija i učinci inflacije
 13. Međunarodna ekonomija
 14. Tržište rada RH i EU
 15. Pristupanje Hrvatske europskoj monetarnoj uniji
 16. Gospodarstvo RH nakon pristupa EU
 17. Nezaposlenost mladih u RH i EU
 18. Središnje banke RH i EU
 19. Borba protiv siromaštva u RH i EU
 20. Teme na prijedlog učenika uz odobrenje mentora

UVOD U POSLOVNO UPRAVLJANJE

Mentor: Igor Skupnjak, prof.

 1. Menadžment u turizmu
 2. Ekološki menadžment
 3. Projektni menadžment
 4. Krizni menadžment
 5. Menadžment u sportu
 6. Menadžerske funkcije
 7. Poslovno upravljanje
 8. Tema po izboru učenika

UVOD U POSLOVNO UPRAVLJANJE

Mentor: Ivan Mohar, prof.

 1. Vrste i oblici organizacijskih struktura

PRAVNO OKRUŽENJE POSLOVANJA

Mentor: Draženka Ćaćić, prof.

 1. Zaštita prava tržišnog natjecanja
 2. Obavezno pravo - ugovori
 3. Sredstva osiguranja namirenja tražbina vjerovnika
 4. Ugovor o kreditu i zajmu
 5. Radni odnosi
 6. Ugovor o kupoprodaji
 7. Društvene norme – hrvatski pravni sustav i svijet
 8. Stvarno pravo – posjed i vlasništvo

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Mentor: Ivan Mohar, prof.

 1. Primjeri i koristi marketinga za opće dobro
 2. Društveno odgovorna poduzeća i lokalna zajednica
 3. Etički kodeksi poduzeća
 4. Sloboda udruživanja i socijalni dijalog

BANKARSTVO I OSIGURANJE

Mentor: Ivan Mohar, prof.

 1. Fiducijarni novčani standard
 2. Zadatci i ciljevi HNB-a
 3. Oblici kredita
 4. Obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti
 5. Štedno ulagački proizvodi

BANKARSTVO I OSIGURANJE

Mentor: Igor Skupnjak, prof.

 1. Bankarske usluge
 2. Banke i tržište kapitala
 3. Uloga središnje banke u gospodarstvu
 4. Banke i gospodarske krize
 5. Bankarstvo i osiguranje
 6. Kartično poslovanje u Hrvatskoj i u svijetu
 7. Hrvatska narodna banka
 8. Djelatnost osiguranja
 9. Vrste osiguranja
 10. razvijenost osiguranja
 11. Novac u Hrvatskoj i u svijetu
 12. Važnost bankarstva u gospodarstvu
 13. Tema po izboru učenika

TRŽIŠTE KAPITALA

Mentor: Ivana Jerleković, prof.

 1. Instrumenti tržišta kapitala
 2. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
 3. Središnje klirinško depozitarno društvo
 4. Poslovne banke u RH
 5. Investicijski fondovi
 6. Mirovinski fondovi

GLOBALNO POSLOVNO OKRUŽENJE

Mentor: Ana Likević, prof.

 1. Globalizacija
 2. Rezultati globalizacijskih aktivnosti
 3. Hrvatska i globalizacija

Ravnateljica

Vesna Brkljačić, prof.

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Dominik VLADIĆ   datum: 19. 10. 2018.

Vijesti

OBAVIJEST UČENICIMA ZAVRŠNIH RAZREDA TEME ZA ZAVRŠNI RAD PROGRAM EKONOMIST

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

Velika Gorica, 19. listopada 2018.

 

OBAVIJEST UČENICIMA ZAVRŠNIH RAZREDA

TEME ZA ZAVRŠNI RAD

PROGRAM EKONOMIST

 

Ravnateljica Škole u suradnji s nastavnicima struke – nositeljima tema, a na prijedlog Stručnih vijeća škole donijela je  19. listopada 2018. odluku o temama za završni rad u šk. god. 2018./19.

Učenici teme za završni rad biraju najkasnije do 31. listopada 2018. g.


 

POSLOVNE KOMUNIKACIJE

Mentor: Jožica Balažić, prof.

                Jadranka Ćejić, prof.

1. Komunikacija, modeli komuniciranja i vrste komunikacije

2. Poslovna komunikacija

3. Pisana poslovna komunikacija

PODUZETNIŠTVO

Mentor: Ivan Mohar, Marija Mohar, prof.

       

 1. Životni ciklus poduzetničke organizacije
 2. Ulaganje u poduzetnički pothvat
 3. Financiranje poduzetničkog poslovanja
 4. Poslovno planiranje
 5. Upravljanje ljudskim potencijalima

Mentor: Marija Mohar

1. Obrazovanje za poduzetništvo

2. Državne potpore poduzetnicima u RH 2010. – 2017.

3. Žensko poduzetništvo u RH i EU

4. Franšizing kao tuđi izvor ulaganja

5. Financiranje poslovanja kreditiranjem

6. Poslovni plan

7. Menadžerske razine i stilovi vođenja

8. Osobni razvoj i karijera

9. Motivacija i kompenzacije 

KOMUNIKACIJSKO - PREZENTACIJSKE VJEŠTINE

Mentor:  Ivana Jerleković, prof.

1. Usmena komunikacija u poslovanju

2. Neverbalna komunikacija

3. Prezentacije i prezentiranje

4. Kulturološke razlike u poslovnoj komunikaciji

5. Poslovni bonton

6. Tema po izboru učenika

STATISTIKA

Mentor: Višnja Stepanić, prof.

 1. Statistički prikaz noćenja turističke sezone na Jadranu od 2010.-2015.g
 2. Statistički prikaz ostale turističke ponude u RH od 2010. – 2015.g
 3. Statistički prikaz zaposlenosti u RH 2010.-2015.g.
 4. Različito grafičko prikazivanje i analiza  odabrane statističke pojave u  RH

 

RAČUNOVODSTVO

Mentori: Višnja Stepanić, prof., Đ. Čađenović, prof.

 1. Računovodstveni instrumenti / knjigovodstvene isprave, konta i poslovne knjige
 2. Formalni okviri računovodstva – MRS, HSFI, ZOR , ostali zakoni i propisi
 3. Ekonomske kategorije i međusobno djelovanje u poslovnom procesu
 4. Dugotrajna imovina poduzetnika
 5. Kapital poduzetnika
 6. Popis imovine i obveza poduzetnika ( inventura )
 7. Prihodi, rashodi i poslovni rezultat
 8. Blagajničko  poslovanje poduzetnika
 9. Porez na dodanu vrijednost
 10. Kupci i poslovno okruženje
 11. Dobavljači i poslovno okruženje
 12. Novčana i financijska imovina poduzetnika
 13. Evidencija zaliha kratkotrajne imovine
 14. Proizvodnja i prodaja gotovih proizvoda
 15. Troškovi zaposlenih
 16. Troškovi poslovanja poduzetnika
 17. Evidencija nabave i prodaje trgovačke robe
 18. Kalkulacije u proizvodnoj i trgovačkoj djelatnosti
 19. Evidencija vanjskotrgovinskog poslovanja /izvoz, Uvoz/
 20. Amortizacija, revalorizacija i očuvanje supstancije poduzetnika
 21. Temeljna financijska izvješća poduzetnika
 22. Gospodarske bilance ( vrste, ciljevi, praktična primjena )
 23. Računovodstvo fizičkih osoba/obrtnika  ( obveznici poreza na dohodak )
 24. Računovodstvo pravnih osoba ( obveznici poreza na dobit )

OBITELJSKI POSAO

Mentor:  Igor Skupnjak, prof.

 1. Karakteristike obiteljskog posla
 2. Prednosti i izazovi obiteljskog posla
 3. Upravljanje obiteljskim proračunom
 4. Uspješni obiteljski poslovi
 5. Tema po izboru učenika

MARKETING

Mentor: prof. Đurđa Čađenović,

1. Istraživanje tržišta proizvoda/usluge x

2. Globalni marketing

3. Planiranje i kontrola marketinga

4. Promocijske aktivnosti u zaštiti ekosustava

5. Holistički marketing

6. Zaštita potrošača

7. Ponašanje potrošača

8. Segmentacija i određivanje ciljnog tržišta (za proizvod / uslugu x)

9. Marketing strategije u različitim fazama životnog ciklusa proizvoda x ili usluge

10. Utjecaj marketinškog okruženja na poslovanje proizvodnog poduzeća x ili uslužne  organizacije x

11. Proces i razvijanje novog proizvoda/usluge x

12. Upravljanje kanalima marketinga

13. Razvijanje strategija i program određivanja cijena

14. Oglašavanje i neka etička pitanja

15. Utjecaj marketinškog okružja na poslovanje proizvodnog poduzeća x

16. Marketing u turizmu

17. Suvremena kretanja u direktnom (izravnom) marketingu

18. Online marketing

19. Upravljanje markama proizvoda

20. Politika proizvoda i dizajna

21. Marketing usluga

22. Marketing u trgovini na malo (globalno i u RH)

23. Marketing neprofitnih organizacija

VJEŽBENIČKA TVRTKA

Mentor: Jadranka Ćejić, prof., Marin Čuljak, prof. Marija Mohar, Ivan Mohar,prof. Đurđa Čađenović, prof. Ana Likević, prof.

 1. Poslovanje vježbeničke tvrtke
 2. Komunikacija u vježbeničkoj tvrtki
 3. Sajam vježbeničkih tvrtki
 4. Zapošljavanje u vježbeničkoj tvrtki
 5. Izrada završnih izvještaja vježbeničkih tvrtki

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Mentor: Jelica Kelava, prof.

 1. Financijski izvještaji na primjeru „XY“ d.d. ili „XY“ d.o.o.
 2. Analiza financijskih izvještaja pomoću  skupine pokazatelja  na primjeru ...
 3. Horizontalna analiza financijskih izvještaja na primjeru ...
 4. Vertikalna analiza financijskih izvještaja na primjeru ...

RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Mentor: Višnja Stepanić, prof. , Marin Čuljak, prof., Jelica Kelava, prof.

1.  Pojam,  mjesto, uloga i vrste neprofitnih organizacija u Republici Hrvatskoj

2.  Financijski plan neprofitnih organizacija

3.  Financijsko izvještavanje u računovodstvu neprofitnih organizacija

4.  Evidencija poslovnih promjena  na računovodstvenim kategorijama u neprofitnim organizacijama

OSNOVE EKONOMIJE

Mentor: Marija Mohar, prof.

 1. Povijest ekonomske misli
 2. Tržište i njegove zakonitosti
 3. Bruto nacionalni proizvod Hrvatske
 4. Ciljevi, politike i instrumenti makroekonomije
 5. Monetarna politika RH
 6. Fiskalna politika RH
 7. Vanjskotrgovinska politika RH
 8. Državni proračun Hrvatske i EU
 9. Inflacija
 10. Gospodarski rast i razvoj – trendovi razvoja u svjetskim gospodarstvima od 2015.-2020.
 11. Nezaposlenost u Hrvatskoj od 2010.-2018.
 12. Inflacija i učinci inflacije
 13. Međunarodna ekonomija
 14. Tržište rada RH i EU
 15. Pristupanje Hrvatske europskoj monetarnoj uniji
 16. Gospodarstvo RH nakon pristupa EU
 17. Nezaposlenost mladih u RH i EU
 18. Središnje banke RH i EU
 19. Borba protiv siromaštva u RH i EU
 20. Teme na prijedlog učenika uz odobrenje mentora

UVOD U POSLOVNO UPRAVLJANJE

Mentor: Igor Skupnjak, prof.

 1. Menadžment u turizmu
 2. Ekološki menadžment
 3. Projektni menadžment
 4. Krizni menadžment
 5. Menadžment u sportu
 6. Menadžerske funkcije
 7. Poslovno upravljanje
 8. Tema po izboru učenika

UVOD U POSLOVNO UPRAVLJANJE

Mentor: Ivan Mohar, prof.

 1. Vrste i oblici organizacijskih struktura

PRAVNO OKRUŽENJE POSLOVANJA

Mentor: Draženka Ćaćić, prof.

 1. Zaštita prava tržišnog natjecanja
 2. Obavezno pravo - ugovori
 3. Sredstva osiguranja namirenja tražbina vjerovnika
 4. Ugovor o kreditu i zajmu
 5. Radni odnosi
 6. Ugovor o kupoprodaji
 7. Društvene norme – hrvatski pravni sustav i svijet
 8. Stvarno pravo – posjed i vlasništvo

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Mentor: Ivan Mohar, prof.

 1. Primjeri i koristi marketinga za opće dobro
 2. Društveno odgovorna poduzeća i lokalna zajednica
 3. Etički kodeksi poduzeća
 4. Sloboda udruživanja i socijalni dijalog

BANKARSTVO I OSIGURANJE

Mentor: Ivan Mohar, prof.

 1. Fiducijarni novčani standard
 2. Zadatci i ciljevi HNB-a
 3. Oblici kredita
 4. Obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti
 5. Štedno ulagački proizvodi

BANKARSTVO I OSIGURANJE

Mentor: Igor Skupnjak, prof.

 1. Bankarske usluge
 2. Banke i tržište kapitala
 3. Uloga središnje banke u gospodarstvu
 4. Banke i gospodarske krize
 5. Bankarstvo i osiguranje
 6. Kartično poslovanje u Hrvatskoj i u svijetu
 7. Hrvatska narodna banka
 8. Djelatnost osiguranja
 9. Vrste osiguranja
 10. razvijenost osiguranja
 11. Novac u Hrvatskoj i u svijetu
 12. Važnost bankarstva u gospodarstvu
 13. Tema po izboru učenika

TRŽIŠTE KAPITALA

Mentor: Ivana Jerleković, prof.

 1. Instrumenti tržišta kapitala
 2. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
 3. Središnje klirinško depozitarno društvo
 4. Poslovne banke u RH
 5. Investicijski fondovi
 6. Mirovinski fondovi

GLOBALNO POSLOVNO OKRUŽENJE

Mentor: Ana Likević, prof.

 1. Globalizacija
 2. Rezultati globalizacijskih aktivnosti
 3. Hrvatska i globalizacija

Ravnateljica

Vesna Brkljačić, prof.

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Dominik VLADIĆ   datum: 19. 10. 2018.

Tražilica

Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča

Sigurnost

E-dnevnik

CODE


Brojač posjeta
Ispis statistike od 11. 12. 2015.

Ukupno: 156173

Hrabri telefon
Hrabri telefon


Sigurnost


Korisni linkovi
Učenički servis


Anketa
Crno ili bijelo?
Forum

Korisni linkovi
Dnevni tisak


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju